Kontrola zápisu v obchodním rejstříku


úterý 03.10.2023 |Ing. Alena Křístková |Archiv

Upozorňujeme na kontrolní činnost krajských soudů. Mnoho společností má ve svých stanovách, jakož i v obchodním rejstříku uveden předmět podnikání „ Výroba, obchod, služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Upozorňujeme na kontrolní činnost krajských soudů. Mnoho společností má ve svých stanovách, jakož i v obchodním rejstříku uveden předmět podnikání „ Výroba, obchod, služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Z takto definovaného předmětu podnikání však nelze zjistit, jaký je (skutečný) předmět podnikání společnosti, a jedná se proto dle soudu o určení neurčité a tedy i zdánlivé, ke kterému se nepřihlíží. Zápis uvedeného předmětu podnikání pak rovněž odporuje § 25 odst. 1  písm. b) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12.5.2021, sp. Zn. 27 Cdo 3549/2020).

Předmět podnikání nebo činnosti obchodní korporace je jednou z povinných obsahových náležitostí zakladatelského právního jednání. Zároveň platí, že předmět podnikání je povinně zapisovanou skutečností do obchodního rejstříku. Přitom každý údaj, jenž má být zapsaný do obchodního rejstříku, musí v souladu s § 19 odst. 1 písm. b) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, vyplývat z obsahu listiny, která je k návrhu na jeho zápis doložena.

Proto Vám doporučuji zkontrolovat, zda Váš zápis v obchodním rejstříku výše uvedené splňuje a pokud ne, pak zajistit nápravu prostřednictvím notáře. Za nesplnění těchto povinností může Krajský soud udělit pokutu.