ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE

“Profesionálně a spolehlivě”

Jak to u nás probíhá?

Při zahájení spolupráce

Příkazní smlouva

Nastavení spolupráce a ceny za zpracování účetnictví

Plná moc pro komunikaci se správcem daně

Sestavení účetního rozvrhu účetní jednotky

Tvorba základních interních směrnic účetní jednotky


Měsíčně

Předání dokladů (fyzicky, elektronicky)

Zpracování dokladů (kontrola formálních náležitostí účetních dokladů a zaúčtování)

Daňové přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení

Předání platební informace k DPH

Elektronické podání na FÚ

Zpracování měsíčních/čtvrtletních výsledků hospodaření dle požadavků klienta

Průběžně vedeme účetní deník (v případě daňové evidence deník příjmů a výdajů), evidenci pokladny, pohledávek a závazků a dlouhodobého majetku


Ročně

  • Zpracujeme a vytiskneme účetní závěrku (Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha k účetní závěrce) včetně inventarizace rozvahových účtů, dlouhodobého majetku a pokladny.
  • Vyhotovíme daňové přiznání k dani z příjmů a informujeme klienta o zálohách na další období.
  • Archivujeme účetní doklady a předáme Vám roční účetnictví.

Podle potřeb a požadavků klienta

  • Poskytujeme komplexní daňové a účetní poradenství.
  • Zpracujeme statistická hlášení a výkazů pro ČSÚ.
  • Vyhotovíme výkazy pro banku klienta dle úvěrových podmínek.
  • Zastoupíme klienta ve styku s finančními úřady, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami.
  • Připravíme podklady pro valnou hromadu.

Proč plná moc pro finanční úřad (správce daně)?

Můžeme elektronicky podávat veškerá daňová přiznání a formuláře na finanční úřad. Všechny starosti s finančním úřadem přenecháte nám. Díky plné moci můžeme nahlížet do Daňové informační schránky a máme tak přehled o veškerých přeplatcích a nedoplatcích na daních. O všem Vás průběžně informujeme.

Jak stanovíme cenu?

Cena za vedení účetnictví a daňové evidence je závislá na množství a připravenosti prvotních dokladů. Vycházíme z množství položek v předcházejícím roce, případně z předpokládaného rozsahu u začínajících podnikatelů.

150+

zpracovaných daňových přiznání
ročně

29+

let zkušeností
a kvalitně odvedené práce

200+

spokojených
klientů

nespočet absolvovaných školení a seminářů pořádaných KDP ČR, Svazem účetních a jinými vzdělávacími agenturami