Otcovská a jak ji čerpat

Blog
pondělí 02.10.2023 |Ing. Helena Hardynová |Archiv

Otcovská je dávkou nemocenského pojištění určená otci dítěte nebo pojištěnci (muž či žena), který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičům.

Otcovská je dávkou nemocenského pojištění určená otci dítěte nebo pojištěnci (muž či žena), který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičům. Náleží rovněž otci, kterému se narodilo dítě mrtvé nebo zemřelo v období 6 týdnů ode dne narození. Náleží max. 14 dní a nelze ji přerušit.

Jaké jsou podmínky?

  1. Účast na nemocenském pojištění (zaměstnání, dobrovolná účast OSVČ na nemocenském pojištění).
  2. Otec musí být zapsán v rodném listě.
  3. Nástup na otcovskou nastane v období 6 týdnů ode dne narození nebo jeho převzetí do péče.

Jak zažádat?

Žádost podává zaměstnanec na předepsaném tiskopise u svého zaměstnavatele. Zaměstnavatel pak podá tiskopis spolu s dalšími nutnými dokumenty na příslušnou OSSZ.

OSVČ žádá o dávku na témže dokumentu u příslušné OSSZ.

Kolik dostanu?

Výše otcovské činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Jinými slovy, vypočte se z příjmu za 12 kalendářních měsíců před nástupem na dávku, vydělí se počtem dnů, následně se dle redukčních hranic zredukuje a zkrátí se na 70%. To se pak rovná dávce určené na jeden kalendářní den.

Kdy to dostanu?

Otcovská je vyplácena zpětně po jejím ukončení. Lze ji zaslat na bankovní účet nebo složenkou. Zde je nutno zdůraznit, že příslušná OSSZ rozhoduje o nároku na dávku a její výši. Ze zákona má pro zpracování dávky 30 dní od doby, kdy obdrží potřebné kompletní a správně vyplněné doklady.