Paušální daň pro OSVČ v roce 2024


pátek 17.11.2023 |Ing. Alena Křístková |Archiv

Už od začátku roku 2021 mají podnikatelé (OSVČ, živnostníci) možnost využít placení paušální daně. Pak nemusí řešit sociální a zdravotní pojištění, ani daň z příjmu.

Už od začátku roku 2021 mají podnikatelé (OSVČ, živnostníci) možnost využít placení paušální daně. Pak nemusí řešit sociální a zdravotní pojištění, ani daň z příjmu. Platí jen jednu měsíční platbu, která zahrnuje všechny povinné odvody státu. I paušální daň se bude od začátku roku 2024 zvyšovat.

Pro možnost platby paušální daně v roce 2024 je nutné poslat přihlášku k paušální dani na vzorovém tiskopise na finanční úřad nejpozději do 10.ledna 2024. Paušální daň je potřebné uhradit vždy do 20. dne kalendářního měsíce, na který se tato platba vztahuje.

Paušální daň je rozdělena podle výše příjmu (a podle dalších kritérií) do 3 pásem. Od toho se pak odvíjí i měsíční platba. Pro zařazení do konkrétního pásma nás můžete kontaktovat, vše vám vysvětlíme a doporučíme, která varianta pro vás bude výhodější.

Paušální daň 2024 I. pásmo II. pásmo III. pásmo
Daň z příjmů 100 Kč 4 963 Kč 9 320 Kč
Pojistné na důchodové pojištění 4 430 Kč 8 191 Kč 12 527 Kč
Pojistné na zdravotní pojištění 2 968 Kč 3 591 Kč 5 292 Kč
Celková měsíční paušální platba 2024 7 498 Kč 16 745 Kč 27 139 Kč
Zvýšení 2024 +1 290 Kč +745 Kč +1 139 Kč