Daň z přidané hodnoty od 1.1.2024


sobota 06.01.2024 |Ing. Helena Hardynová |Archiv

Konsolidační balíček mění od 1.1.2024 také zákon - O dani z přidané hodnoty. Změny nastávají v sazbách, s tím souvisí přeřazení zboží a služeb do jednotlivých sazeb, dochází k osvobození při dodání knih, omezení odpočtu vozidel M1. Jinak budeme nahlížet na tiché víno.

 

Konsolidační balíček mění od 1.1.2024 také zákon - O dani z přidané hodnoty. Změny nastávají v sazbách, s tím souvisí přeřazení zboží a služeb do jednotlivých sazeb, dochází k osvobození při dodání knih, omezení odpočtu vozidel M1. Jinak budeme nahlížet na tiché víno.

Sazby DPH

Doposud jsme měli tři sazby (21%, 15%, 10%). Od 1.1.2024 máme sazby dvě, základní sazbu 21% a sníženou sazbu 12%.

2023

Vybrané služby

2024

10%

Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí

12%

Odvádění a čištění odpadních vod

Pozemní hromadná doprava osob a jejich zavazadel

Ubytovací služby

Stravovací služby bez nápojů, které podléhají 21% (s výjimkou kohoutkové pitné vody a vybraných nápojů – mléko a mléčné nápoje)

Oprávnění ke vstupu na kulturní a sportovní události, do muzeí, do ZOO, botanických zahrad a národních parků

Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní

Domácí péče o děti, staré, nemocné nebo zdravotně postižené občany

15%

Zdravotní a sociální péče

Pohřební služby

21%

Provoz lyžařských vleků

10%

Točené pivo

21%

Úklidové práce a mytí oken v domácnostech

Opravy obuvi a kožených výrobků, opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků

Kadeřnické a holičské služby

15%

Sběr a přeprava komunálního odpadu, zpracování komunálního odpadu

Letecká hromadná pravidelná přeprava cestujících a jejich zavazadel

Služby autorů a výkonných umělců

 

2023

Vybrané zboží

2024

10%

Pitná kohoutková voda

12%

Teplo a chlad

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti

Noviny, časopisy a periodika včetně zvukového záznamu

15%

Potraviny a krmiva pro zvířata, živá zvířata

Živé dřeviny a jiné rostliny

Rostliny a semena

Vybrané zdravotnické potřeby a prostředky

Dětské sedačky do automobilů

15%

Řezané květiny a dekorativní listoví

21%

Palivové dřevo

Osvobození při dodání knih

U knih se bude uplatňovat osvobození od daně s nárokem na odpočet na vstupu. Tzn., že ze vstupů si DPH uplatnit mohu, výstup bude osvobozen.

Toto se týká dodání knih, elektronicky poskytovaných služeb spočívajících v poskytnutí knihy včetně audioknih a půjčování nebo nájem knihy podle knihovního zákona.

Knihou se rozumí kniha, brožura, omalovánka, hudebnina, kartografické výrobky včetně zvukového záznamu jejich obsahu.

Odpočet u vozidla M1

Maximální odpočet DPH, který lze u vozidel M1 uplatnit, je 420 000 Kč. Vychází ze zastropování částky, kterou lze daňově odepsat u nákupu vozidla, a to 2 000 000 Kč (21% z 2 mil. Kč).

Cokoliv nad částku 2 mil. Kč vstupuje do pořizovací ceny majetku včetně neuplatněného DPH.

Tiché víno

Tiché víno již není považováno za reklamní předmět. Nákup tohoto zboží bude tedy nedaňovým výdajem. Výjimka v DPH však zůstává, tedy pokud pořizovací cena bez daně nepřesáhne 500 Kč, lze si nárokovat DPH. Nedaňový náklad se pak bude vztahovat pouze na základ daně.