Dohody o provedení práce od 1.7.2024


neděle 09.06.2024 |Ing. Helena Hardynová |Archiv

Pro zaměstnavatele začínají od 1.7.2024 platit nové povinnosti v souvislosti se zaměstnáváním osob pracujících na dohodu o provedení práce.

Pro zaměstnavatele začínají od 1.7.2024 platit nové povinnosti v souvislosti se zaměstnáváním osob pracujících na dohodu o provedení práce.

Zaměstnavatelé jsou od tohoto data povinni do 20. dne následujícího měsíce (poprvé tedy do 20.8.2024) hlásit všechny zaměstnance činné na DPP bez ohledu na to, zda dohoda podléhá odvodu pojistného.

Povinně se budou veškeré dohody hlásit prostřednictvím nového elektronického výkazu ve formátu .xml na ČSSZ. Hlásit se budou dohody bez ohledu na výši příjmu, tedy i ty, které v daném měsíci budou mít nulový výdělek. Není také důležité, zda byla dohoda uzavřena před 1.7.2024 či později, povinnost hlásit dohody je stanovena plošně i na již uzavřené smlouvy.

Pokud zaměstnavatel není evidován na ČSSZ v registru zaměstnavatelů, je povinen tak nejpozději do 30.7.2024 učinit.

Stávající limit pro odvod sociálního a zdravotního pojištění 10.000 Kč zůstává nezměněn.

Další nové povinnosti pro zaměstnavatele pak nastávají až od 1.1.2025, kdy dochází ke změnám hranic, od kterých budou zaměstnavatelé povinni z DPP odvádět sociální a zdravotní pojištění.