Oznámení o osvobozeném příjmu vyšším než 5 mil. Kč


čtvrtek 21.03.2024 |Ing. Alena Křístková |Archiv

Všichni poplatníci daně z příjmů fyzických osob mají počínaje 1. lednem 2015 povinnost oznamovat správci daně skutečnost, že obdrželi příjmy převyšující 5 milionů korun.

Oznámení o osvobozených příjmech musí podat i poplatníci, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání, pokud v roce 2023 obdrželi příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob vyšší než 5 milionů Kč.

Tyto fyzické osoby musí podat oznámení do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, za rok 2023 tedy nejpozději do 2. dubna 2024. Oznámení o osvobozených příjmech je nutno podat ve stejné lhůtě, pro které platí daňové přiznání.

Lhůta pro podání oznámení o osvobozených příjmech se prodlužuje u poplatníků, kteří podávají daňové přiznání elektronicky, a to do 2. května 2024. Poplatníkům, jejichž daňové přiznání podal daňový poradce, se lhůta prodlužuje až do 1. července 2024. Oboje platí v případě, že daňové přiznání těchto poplatníků nebylo podáno v základní lhůtě, tedy do 2. dubna 2024.

oznámení o osvobozených příjmech je tedy dobré pamatovat na:

  1. Oznámení o osvobozených příjmech je povinna podat každá fyzická osoba, která v roce 2023 obdržela příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob vyšší než 5 milionů Kč, přičemž každý příjem se posuzuje jednotlivě.
  2. Povinnost podat oznámení vzniká i těm, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání.

Oznámení musí obsahovat výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl. K podání oznámení je možné využít nepovinný tiskopis zveřejněný na webových stránkách Finanční správy (číslo tiskopisu: 25 5252).

Pro víc informací k oznámení o osvobozených příjmech nás můžete kontaktovat. Lépe je půl hodina s daňovým poradcem, než platit vysokou pokutu.

Upozornění: pokud poplatník nepodá oznámení o osvobozených příjmech, k jehož podání byl povinen, vzniká mu povinnost uhradit pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu. Jedná se o pokuty až do 15 % z výše neoznámeného příjmu. Pokud například neoznámíte dar rodinného domu, jehož hodnota je 8 mil. Kč, může pokuta činit až 1,2 mil. Kč.